قم، خیابان امام، بعد از میدان امام، جنب 16 متری چمران، پلاک 127، ساختمان میهن تصفیه

025-3670-9398

info@mihantasfieh.com
EN | AR

بوستر پمپ های آبرسانی و آتشنشانی - شرکت میهن تصفیه

شرکت میهن تصفیه مشاوره، طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم های اسمز معکوس

بوستر پمپ های آبرسانی و آتشنشانی

تعریف بوستر پمپ های آب رسانی و آتشنشانی
پمپ دستگاهی است که انرژی مکانیکی را به انرژی هیدرولیکی تبدیل می کندو نتیجه آن افزایش انرژی پتانسیل (فشار سیال عبوری از پمپ) یا انرژی جنشی (سرعت سیال) و انتقال سیال است. پمپ ها به دو دسته، شامل پمپ های دینامیکی و پمپ های جابه جایی مثبت(Positive Displacement) تقسیم می شوند. پمپ های دینامیکی، پمپ هایی هستند که در آنها انتقال انرژی به سیال به صورت دینامیکی است.
پمپ های چند طبقه فشار قوی 
یکی از روش های افزایش هد پمپ ها، سری بستن آنها است. در عمل سری بستن پمپ ها به صورت نصب چند پمپ جداگانه کمتر استفاده می شود و به جای داشتن چند پمپ با چند محور و چند پوسته و الکترو موتور، مجموعه پمپ های سری به صورت نصب چند پروانه روی یک محور با یک الکترو موتور و یک پوسته به عنوان پمپ چند طبقه استفاده می شود.
در بعضی از این پمپ ها برای خنثی کردن نیروی محوری طبقات روبه روی هم به تعداد مساوی، نصب می شوند. از مهمترین پمپ های چند طبقه ای می توان به پمپ تغذیه دیگ بخار در نیروگاه های بخاری اشاره کرد.
 

محصولات قابل ارائه شرکت میهن تصفیه 
1. بوستر پمپ های آب رسانی دور ثابت و دور متغیر
2. بوستر پمپ های آتش نشانی
3. بوستر پمپ های صنعتی
4. بوسترهای پمپ های کشاورزی 

درخواست مشاوره

بازدید کننده محترم: جهت دریافت رایگان خدمات مشاوره کارشناسان از طریق ثبت نام در فرم روبرو اقدام فرمایید.